Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği

Hakkımızda 

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağımız, 3 Nisan 2021’de, Türkiye’de kadınların yerel yönetimlere seçme ve seçilme hakkı kazanmasının 91. Yıldönümünde İstanbul’da kuruldu. 

21. yüzyılın değişen ve gelişen koşullarında, küresel ve yerel sorunlar karşısında toplumun tüm kesimlerinin daha eşit ve kapsayıcı bir dünyaya duydukları özleme katkı sunmak amacıyla çalışmalarımıza başladık. 

Adil, özgür ve daha iyi bir yaşamın mümkün olabilirliğine duyduğumuz inanç ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Eşitlik ve kapsayıcılık çerçevesinde; farklılıkları bir zenginlik olarak görüyor ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyoruz. Eşitliği, evrensel insan haklarını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri esas alarak etkinliklerimizi oluşturuyoruz.

Bilimsel çalışmaları öne çıkarmak ve destek vermek, bağımsız, tarafsız ve şeffaflık içinde çalışmalarımızı yürütmek bizler için çok değerli ve önemli.

Özgün projeler üreterek, araştırmalar yaparak, yayınlar ve raporlar hazırlayarak, periyodik toplantılar düzenleyerek, kadınların ve toplumun tüm kırılgan kesimlerinin birbirinden öğrenmesini, güçlenmesini ve dayanışmasını sağlamak istiyoruz. 

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz ve hakkımızda yer alan bu yazıyı okuduğunuz için size çok teşekkür ederiz. Katkınız sadece ağımıza değil insan olma yolunda çaba harcayan herkese güç verecektir. 

Daha eşit ve kapsayıcı bir dünya mümkün!

Neden olmasın ki!

#Eşitlik #Kapsayıcılık

Slogan: Daha eşit ve kapsayıcı bir dünya mümkün!