Denizli’nin Kadın Muhtarları “Şiddete Karşı” Buluşacaklar!

Ege Kadın Buluşması Platformu, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı iş birliği ve Denizli Bozkurt Belediyesi desteğiyle düzenleyeceği, “Kadınlara Karşı Şiddetle Mücadelede Kadın Muhtarların Rolü” konulu toplantı, Denizli’deki Kadın Muhtarların katılımı ile 3 Haziran 2022 tarihinde 13:00-17:00 saatleri arasında Denizli-Bozkurt Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Ege Kadın Buluşması Platformu ve Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı’nın Denizli’deki kadın muhtarlar ile bir araya geleceği bu toplantıda, muhtarların kendi yerellerinde karşılaştıkları kadınlara yönelik şiddet ile ilgili mahalle profilleri çıkarmayı, veri toplamada gereken kapasite eğitimleri için ön tespit çalışmaları yapmayı, muhtarların bu mücadelede diğer kamu kuruluşları ile derneklerden aldıkları desteği ve ihtiyaçları detaylandırmayı hedefleniyor.

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık “Eşitlik yerelden ve yerinden başlar. Muhtar kadınlar yerelde değişimin öncüsüdür ve rol modeldir. Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve somut çözüm önerilerinin geliştirilmesinde yerel yönetimlerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Vatandaşlara en yakın birimler olan muhtarlar ise bu konuda farkındalığın arttırılmasında ve doğru birimlere yönlendirme yapılmasında kritik sorumluluk üstlenmektedir. Unutmayalım ki, şiddetsiz bir dünya için yerelin yereli olan mahalle ölçeğinde eşitlik, adalet ve kapsayıcılık sağlanmak zorundadır.” dedi.