“DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ” paneline davetlisiniz!

  • Tarih: 8 Kasım Pazartesi
  • Saat: 20:30-22:30
  • Zoom Meeting ID: 892 0332 7445
  • Passcode: KAPI
  • Zoom Linki: https://us02web.zoom.us/j/89203327445?pwd=UGEvd3hpdnJjbDhncUYvUkFTbVprZz09

Moderatör:

Arzu ULUSOY, KAPI Danışma Kurulu Üyesi

Konuşmacılar:

  • Doç. Dr. Pelin Pınar GİRİTLİOĞLU, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 2.Başkanı

“Afetler, Kentler ve Araçsallaştırılan Planlama”

  • Mehmet Duman, UCLG-MEWA Genel Sekreteri

“Yerel Yönetimleri Diğer Kentsel Paydaşlarla Bir Araya Getirmek: Daha Etkili Sonuçlara Açılan KAPI”

  • Recai ÇAKIR, Amasra Belediye Başkanı

“Dirençli Şehirler için Global Gündeme ve Kentsel İş Birliği Boyutuna Yakından Bakış: Belediye Uygulamaları”

  • Gülşah EKER, UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı

“Mekânda Katılımcı Yöntemler ile Kamusal Alan Tasarımı ve Yerel Yönetimler ile İş birliği”

Daha eşit ve kapsayıcı bir dünya mümkün!