Etki Analizi

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı (KAPI), toplumsal cinsiyet etki analizi çalışmaları yürütür. Bu kapsamda, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından uygulanan planlardan, projelerden, politikalardan ve hizmetlerden kadınların olumlu veya olumsuz biçimde etkilenip etkilenmediği analiz edilir. Amacımız, her türlü uygulamada toplumsal cinsiyet eşitliğinin dikkate alınmasını sağlamaktır. 

 

Toplumsal cinsiyet etki analizi çalışmaları ile toplumsal cinsiyete dayalı sistematik ayrımcılığın sona erdirilmesine, cinsiyet körü yaklaşımlardan uzak durulmasına, eşitlikçi ve kapsayıcı uygulamaların hayata geçmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.