İş Birliklerimiz

İş Birliği Yaptığımız Kuruluşlar:

  1. BPW İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği İstanbul Kulübü
  2. MEDAK Medikal Arama Kurtarma Derneği
  3. Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı
  4. Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği
  5. İzmirde Mülteci Kadınlarla Dayanışma Derneği
  6. Esenyurt Belediyesi
  7. Esenyurt Kent Konseyi
  8. BDU Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği
  9. ULESAM Uluslararası Ekonomik, Sosyal, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi
  10. Awen For Us 
  11. Kadın Yönetmenler Derneği
  12. Ege Kadın Buluşması Platformu
  13. İstanbul Gedik Üniversitesi
  14. Corbiz TR