İş Birliklerimiz

Ortak Kuruluşlar

  1. BPW İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği İstanbul Kulübü
  2. MEDAK Medikal Arama Kurtarma Derneği
  3. Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı
  4. Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği
  5. İzmirde Mülteci Kadınlarla Dayanışma Derneği
  6. Esenyurt Kent Konseyi
  7. Esenyurt Belediyesi
  8. Civil Talks 
  9. BDU Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği
  10. ULESAM Uluslararası Ekonomik, Sosyal, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi
  11. Awen For Us