Kadın Muhtar ve Muhtar Adayları Kapasite Güçlendirme Programı Başlıyor!

Kadın Muhtar ve Muhtar Adayları Kapasite Güçlendirme Programı Başlıyor!

Kadınların muhtarlık kurumunda eşit temsil edilmesini, öncelikle temel bir hak gören, daha eşitlikçi ve kapsayıcı mahallelerin ve köylerin inşası için ise bir gereklilik olduğunu temel alan bu proje ile 2024 yerel seçimleri öncesi hem mevcut kadın muhtarların güçlendirilmesi hem de kadın muhtar  sayısının artması hedefleniyor.

Proje kapsamında;

 • kadın muhtar adaylarını teşvik etme,
 • kamuoyunda kadın muhtar konusunda farkındalık oluşturma,
 • kadın muhtar seçilebilmesi için savunuculuk yapma,
 • kapasite güçlendirme programları gerçekleştirme,
 • ağ oluşturma
 • rehber hazırlama

gibi çalışmaları yapılacak.

Türkiye genelinde 7 bölgede, 7 şehirde gerçekleşecek çalışmada; Marmara’da İstanbul, Ege’de  İzmir, Akdeniz’de Antalya, Doğu Anadolu’da Van, Güneydoğu Anadolu’da Mardin, Karadeniz’de Amasya, İç Anadolu’da Kayseri illeri yer alıyor.  Bu proje kapsamında, kadın muhtarlara ve muhtar adaylarına yönelik eğitimler ve bir dizi çalışmalar ile kadınların nasıl aday olabilecekleri, seçime nasıl hazırlanabilecekleri, seçim stratejileri, iletişim teknikleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi çok sayıda konuda kapasite güçlendirme çalışmaları yapılacak. Aynı zamanda bir kılavuz rehber ve sosyal medyada savunuculuk kampanyaları da yürütülecek.

‘Eşit ve Kapsayıcı Kadın Muhtar Ağı’nın kurulmasına da  öncülük edecek bu proje ile  eğitimlere katılan kadın muhtarlar başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm kadın muhtarlara ve adaylara bu ağa katılmaları için açık çağrı yapılacak. Proje sonunda proje çıktılarının paylaşılacağı sempozyuma muhtarlar, belediyeler, akademi, medya ve  sivil toplum temsilcileri davet edilecek.

Eğitimlere katılım için başvuru formu: https://docs.google.com/forms/d/1NZixLTMWX8WOiP4JasFAbHSxQmAnQ3rYs2eFRRjfylw/edit

Kadın Muhtar ve Muhtar Adayları Kapasite Güçlendirme Programı 

Muhtarlık kurumu halka yakın olmaları nedeniyle sorunların çözümüne de katkı sunacak en küçük yerel yönetim birimi. Dolayısı ile muhtarlık eşitliğe, adalete, kapsayıcılığa ve özgürlüğe açılan bir kapı olma potansiyeline doğrudan sahip. Bu potansiyele sahip olmasına rağmen kadın temsili çok düşük.

2023 itibarıyla, Türkiye’de 50 bini aşkın muhtar var, 1010 mahalle ve 124 köy olmak üzere toplam 1134 kadın muhtar görev yapıyor. Kadın muhtar oranı sadece %2,24. Oysa kadın muhtarlar yerelde değişimin ve gelişimin müjdecisi olabilir ve çocuklar için rol model oluşturarak, gelecekte siyasete girmeyi düşünen kadınlar için “yapabilirlik duygusu” yaratabilir. 

Kadınların muhtar olması, sadece cinsiyetçi kalıp yargıların yıkılması, yerel düzeyde kadın sorunlarının görünürlüğünün arttırılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi açısından değil aynı zamanda kapsayıcılık ve dayanışma dinamikleri açısından da çok değerli. 

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı olarak yaklaşan yerel seçimler öncesinde mevcut kadın muhtarların yanında olmak ve aday olmak isteyen kadınları teşvik etmek ve kadın muhtar sayısını arttırmak amacıyla hazırladığımız proje kapsamında vereceğimiz “Kadın Muhtar ve Muhtar Adayları Kapasite Güçlendirme Programı” kapsamında vereceğimiz eğitimlerin ana başlıkları aşağıda yer almaktadır. 

Türkiye genelinde 7 ilde (İstanbul, Van, Kayseri, Mardin, Amasya, İzmir ve Antalya) gerçekleştireceğimiz bu programın eğitim başlıkları, katılımcılara ve ihtiyaca göre çeşitlilik gösterecektir. 

Eğitim Başlıkları

 • Mahallede Eşitlik ve Kapsayıcılık
 • Cinsiyet eşitliği, mahallede eşitlik ve hak temelli yaklaşım, kadın dostu ve kapsayıcı kentsel hizmetler 
 • Kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları, şiddet ve şiddet türleri, 6284 sayılı yasa, uluslararası sözleşmeler ve ilgili yasalar, KADES uygulamasının tanıtılması, muhtar olarak şiddet konusunda yasal sorumlulukları
 • Yerel Siyaset, Mahalle Dinamikleri ve Demokrasi
 • Merkez-yerel yönetim ilişkileri ve muhtarlık kurumu
 • Yerel demokrasi, yerel katılım ve mahalle dinamikleri
 • Adaylaşma Süreçleri ve Strateji Geliştirme
 • Nasıl aday olurum?
 • Etkili iletişim, savunuculuk, politika geliştirme ve kampanya yürütme
 • Afet Yönetimi ve Kentsel Dirençlilik
 • Mahallenin imar sorunları, katılımcı planlama ve muhtarın rolü
 • Deprem ve kentsel dönüşüme hazırlıkta muhtarın rolü
 • İklim Değişikliği ve Dirençlilik
 • İklim değişikliğinin yerel etkilerine mahallem hazır mı? 
 • Ekolojik sorunlara direnç geliştirmede kadın muhtarların önemi
 
Eğitimler ücretsizdir. Proje kapsamında katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları karşılanmamaktadır.