Küresel Sorunlara Yerel Çözümler: Türkiye ve Almanya’da Kadın Hakları Savunuculuğu

Almanya’da faaliyet gösteren Türk-Alman Genç Diplomatlar (https://dt-jungdiplomaten.org/bilaterale-beziehungen/istanbul-reise/) işbirliğinde 26-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında “Küresel Sorunlara Yerel Çözümler: Türkiye ve Almanya’da Kadın Hakları Savunuculuğu” programı düzenliyoruz.

19 Mart 2021’de Türkiye, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’nden çekilen ilk ülke olmuştu. 2011 yılında İstanbul’da kabul edilen bu Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kadına karşı her türlü şiddeti önlemeyi ve mücadele etmeyi amaçlamaktadır.

İstanbul’da bir haftalık bir atölye ile bu sözleşmenin hedeflerini, uluslararası etkilerini ve özellikle Türkiye’nin sözleşmeden çıkışının güncel etkilerini tartışmak istiyoruz. Bu kapsamda özellikle şiddet konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Unutmayalım ki fiziksel şiddetin yanında dijital, psikolojik ve ekonomik şiddet de önemli bir sorundur.

Bu program ile amacımız; İstanbul Sözleşmesi’nin içeriği, Türkiye’deki güncel gelişmeler, Almanya ve Türkiye’deki türlü önlemler ve olanaklar hakkında deneyim paylaşımında bulunmaktır. Ayrıca, bir hafta sürecek olan bu etkinlik, gelecekte ulusal sınırları aşarak İstanbul Sözleşmesi’nin konuları üzerine çalışmak isteyen genç insanları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Programda bilgilendirme toplantıları, atölye çalışmaları ve belediye ziyaretleri olacaktır.

Programda özellikle yerel yönetimlerin kadına karşı şiddetle mücadele mekanizmaları üzerinde çalışılacaktır. Vatandaşlara yakınlığı nedeniyle yerel yönetimler, kadına karşı şiddetle mücadelede önemli rol ve sorumlulukları bulunmaktadır. Başta İstanbul ve Berlin olmak üzere birçok kentte, kadın sığınma evleri, şiddet hatları veya danışma merkezleri gibi çeşitli araçlarla kadına karşı şiddetle mücadele edilmeye çalışılmaktadır. Amaç, bu projeler hakkında fikir ve deneyim alışverişinde bulunmak ve katılımcılarla benzer projelerin kendi şehirlerinde nasıl uygulanabileceği üzerine çalışmaktır.

Program sonunda hazırlanacak bir politika raporu ve sosyal medyada hak temelli savunuculuk kampanyası ile çalışmalarımızın etkisinin arttırılmasını hedefliyoruz.

Bu programa, Türkiye ve Almanya’dan 10’ar kişinin katılması beklenmektedir. Programa 18-30 yaş aralığından başvurular kabul edilecektir. İstanbul dışından gelen katılımcıların yol ve konaklama masrafları karşılanamayacaktır.

Program Tarihleri: 26-30 Mayıs 2022

Program Yeri: İstanbul

Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2022

Programa Başvuru İçin: https://docs.google.com/forms/d/1kgdIo-y2Ii3vu4HkMLBrTdWLQjTsD2Y7hnC10_yPmgI/edit

Program Afişi