Pandemi Gölgesinde Kadına Yönelik Şiddetin İzlenmesi

Çalışma kapsamında, kadına yönelik şiddetin gölge pandemiye dönüştüğü Covid-19 sürecinde, Türkiye’nin 30 Büyükşehir belediyesinin kadına yönelik şiddetle mücadele hizmetlerinin ve uygulamalarının izlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, temel bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik olarak sosyal medyada savunuculuk çalışmaları yapılacaktır. Çalışmanın özünü oluşturan belediyelerin kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının izlenmesi aşağıdaki 3 tematik alanda gerçekleştirilecektir.

Bu alanlar:

  1. Önleyici/caydırıcı
  2. Koruyucu
  3. Destekleyici hizmet ve faaliyetler

Proje çıktılarından ve hizmetlerden yararlanacak kesim sadece sadece şiddet kadınlar değildir. Proje belediye hizmetlerine ve yerel kadın dayanışmasına yeni bir perspektif sunması bakımından özgündür.