PANDEMİ GÖLGESİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN İZLENMESİ RAPORU

SİNEMADA ”ÇEŞİTLİLİK, KAPSAYICILIK ve ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK” REHBER KİTABI

POLİTİKA BELGESİ

VİOLENCE AGAINST WOMEN UNDER THE SHADOW OF PANDEMIC MONITORING REPORT