Savunuculuk

Savunuculuk

21. yüzyılın değişen ve gelişen koşullarında ulusal ve uluslararası alanda yaşanan küresel ve yerel sorunlar karşısında toplumun farklı kesimlerinin ve özellikle kadınların daha yaşanabilir bir dünyaya duydukları özleme katkı sunmak amacıyla çalışmalarımıza başladık. “Bilgi güçtür” düşüncesinden hareketle, öncelikli olarak bilginin herkes için erişilebilir olmasını yani demokratikleştirilmesini savunuyoruz.  

KAPI olarak, kanıta dayalı savunuculuk yapıyor, bu kapsamda kullanılacak verilerin toplanması ve sunulması için yenilikçi yaklaşım ve araçlardan faydalanıyoruz. Gelişen teknolojinin sunduğu çeşitli dijital araçları ve online uygulamaları aktif olarak kullanıyoruz.