Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz

  • Her türlü ayrımcılığa karşı durmak
  • Evrensel temel hak ve özgürlükleri savunmak
  • Eşitlikten ve çoğulculuktan yana tavır koymak
  • Eşitliği savunan, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı olmak
  • Çevreye ve doğaya duyarlı olmak
  • Canlı ve cansız tüm evrenin haklarını korumak 
  • Dayanışma, birlikte çalışma, birlikte üretme ve birlikte öğrenmesi sürecini desteklemek
  • Bilimsel ve etik değerleri ön planda tutmak