Toplumsal Araştırmalar

Toplumsal Araştırmalar

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı (KAPI) eşitlik ve kapsayıcılık odağında özgün araştırmalar yürütür. Amacımız akademi ile saha arasında köprü olmak; toplumsal sorunları daha iyi anlamaya, somut çözüm önerileri sunmaya ve bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunmaktır. Böylelikle, toplumsal olaylara ilişkin gerçek ve güvenilir verileri aksiyon planları haline getirerek sunar. Her araştırma için en uygun niteliksel ve/veya niceliksel araştırma teknikleri uygulanır.  

KAPI yürüttüğü toplumsal araştırmaları toplumun tüm bileşenleri ile paylaşmayı esas alır. Bilimsel çalışmaları öne çıkarmak ve destek vermek, bağımsız, tarafsız ve şeffaflık içinde çalışmalarımızı yürütmek bizler için çok değerli ve önemli.