Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi

Amaç 

Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği tarafından yayınlanmaktadır. Açık erişimli, bilimsel değerlendirme sürecine dayalı ve yılda iki defa yayınlanan elektronik uluslararası bir akademik dergidir. Eşitlik ve kapsayıcılık olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarında çalışma yapan bilim insanlarının, araştırmacıların, öğrencilerin bilgi ve birikimlerini, bulgu ve görüşlerini, yöntem ve yaklaşımlarını değerlendirdikleri, görüş ve önerilerini paylaştıkları ortak, bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu sayede; sosyal bilimlerin her alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

ISSN: 2792-0895

Kapsam

Dergi Kurulları

Yazım Kuralları

İletişim

Dizinler (İndeksler)

Arşiv

e-posta: uepd@esitlikvekapsayicilikagi.org